komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 15 grudnia 2017

Niny, Celiny

Zwiększenie wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

środa, 17.5.2017 09:12 , komentarze: 0 , odsłony: 227
kategorie artykułu:

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 93 800 zł na projekt „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. Całkowita wartość projektu wyniesie 147 300 zł. Dzięki tym pracom, stworzone zostaną lepsze warunki do spotkań i pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie.

W ramach projektu planowane są prace remontowe pomieszczeń OPS w Ząbkowicach Śląskich na ośrodek wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Realizacja tego projektu ułatwi potrzebującym mieszkańcom jego lokalizację i zwiększy dostęp do świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ząbkowice Śląskie. Jednocześnie zadanie to wpisuje się w cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016 – 2020.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

- opracowanie i realizację zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie

- realizowanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego

- zwiększanie zakresu działania i dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

 

UMiG Ząbkowice Śl.

 

Wasze komentarze

środa, 13.12.2017 19:14
środa, 13.12.2017 15:38
środa, 13.12.2017 10:19
1
wtorek, 12.12.2017 14:41
wtorek, 12.12.2017 10:05
poniedziałek, 11.12.2017 13:23
2
poniedziałek, 11.12.2017 12:16
Biuro Ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA