komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

środa, 22 listopada 2017

Cecylii, Wszemily

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych

czwartek, 12.1.2017 08:48 , komentarze: 0 , odsłony: 251
kategorie artykułu:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o pomoc można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR 
O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedno z niekorzystnych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, piorun. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Warunkiem dostępu do pomocy będzie wystąpienie w gospodarstwie szkód oraz ich oszacowanie (przez komisję powołaną przez wojewodę) w danym roku kalendarzowym na poziomie co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, jednocześnie szkody muszą dotyczyć składnika, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, wynosi 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

źródło: UM Wałbrzych

 

Wasze komentarze

wczoraj, 11 godz temu
poniedziałek, 20.11.2017 20:54
poniedziałek, 20.11.2017 11:27
1
poniedziałek, 20.11.2017 09:48
poniedziałek, 20.11.2017 09:35
poniedziałek, 20.11.2017 09:28
poniedziałek, 20.11.2017 12:37
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Biuro Ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń