komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

środa, 13 grudnia 2017

Lucji, Otylii

Śmieci w lasku koło K8 za Ząbkowicami. Kto je posprząta?

środa, 11.10.2017 14:34 , komentarze: 8 , odsłony: 3226
kategorie artykułu:

Nasz Czytelnik prosi o nagłośnienie sprawy śmieci od lat składowanych w lasku tuż przy drodze krajowej nr 8 między Ząbkowicami Śląskimi a Szklarami. Jego zdaniem odpowiednie instytucje od lat nie reagują na problem.

 

- Śmieci znajdują się w lasku tuż przy drodze krajowej nr 8 na wysokości wzniesienia między Ząbkowicami a Szklarami. Zimą, gdy liście opadną z drzew, śmieci są doskonale widoczne z drogi. Według mnie jest tam nawet kilka ton odpadów składowanych już od kilku lat, tak że runo leśne zaczęło je porastać. Nie wiem, dlaczego ani gmina, ani nadleśnictwo nic z tym nie robią od kliku ładnych lat – mówi nasz Czytelnik.

- Cały ten obszar w okolicach Szklar sukcesywnie przejmujemy od starostwa powiatowego w Ząbkowicach, jest on rekultywowany, gdyż to praktycznie jedno wielkie dzikie wysypisko śmieci. Ponieważ zgodnie z prawem starostwo nie może posiadać gruntów leśnych są one przekazywane pod zarząd nadleśnictwa. .  Na ponad 80% tego terenu rekultywacja została przeprowadzona, a grunty nam przekazane.  Jednak ciężko walczyć  z przyzwyczajeniami ludzi -nawet jak posprzątamy, to zaraz znowu ktoś wyrzuci tam śmieci. Las bezpośrednio przy drodze K8 na wzniesieniu między Ząbkowicami a Szklarami jest prywatny i my nie możemy w nim rozporządzać, choć prawdopodobnie część śmieci może znajdować się na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo. Oczywiście postaramy się możliwie szybko uporządkować ten obszar – mówi Krzysztof Flis, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Henryków, dodając, że nadleśnictwo gospodaruje na 10 000 ha lasu, a jego  zasięg terytorialny to około 100 000 ha, więc jeśli w czasie prac leśnych zauważone zostaną dzikie wysypiska, wtedy podmioty związane umową z nadleśnictwem sprzątają takie odpady i wywożą.

Jak więc się okazało, lasek, o którym mówi nasz czytelnik jest prywatny. Czy w takim razie właściciel może w nim składować śmieci i kto jest odpowiedzialny za usunięcie z tego terenu odpadów? A co jeśli właściciel, nie wiem, że ktoś tam wyrzuca śmieci, na czyj koszt powinny być posprzątane? Zapytaliśmy o to Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

- Zgodnie z prawem posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Posiadaczem odpadów w myśl art. 3 ust.1 pkt 19 ww. ustawy o odpadach jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości – mówi Marlena Polakowska, naczelnik wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko RDOŚ we Wrocławiu.

Jak zaznacza, domniemanie, że właściciel terenu zanieczyszczonego odpadami jest posiadaczem odpadów, a w konsekwencji podmiotem zobowiązanym do ich usunięcia i poniesienia kosztów z tym związanych, ma zastosowanie wówczas, kiedy nie można ustalić wytwórcy odpadów.

- Władający gruntem muszą mieć świadomość dbałości o porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości – tłumaczy Marlena Polakowska.

W przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na podstawie 26 ust. 2 ustawy o odpadach  w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydaje  nakaz usunięcia odpadów jedynie składowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, stanowiący teren zamknięty bądź teren, którym włada gmina jako władający powierzchnią ziemi,  a niebędących w posiadaniu innego podmiotu.

 

Przypomnijmy, że miejsca nielegalnego składowania śmieci można także wskazywać na policyjnych mapach zagrożeń bezpieczeństwa.

 

 

Wasze komentarze

Ten Właściciel tej ziemi od kilkunastu lat składuje i zasypuje...
poniedziałek, 23.10.2017 11:40 autor: Tomasz
Straż leśna nie zwraca na to uwagi, a leśnicy i...
sobota, 14.10.2017 16:31 autor: obserwator
Straż leśna nie zwraca na to uwagi, a leśnicy i...
sobota, 14.10.2017 16:23 autor: obserwator
Nie wiem dlaczego ludzie wywożą śmieci do lasu, dlaczego je...
sobota, 14.10.2017 12:27 autor: mieszkaniec
Najgorszym zagrozeniem na swiecie sa ludzie.
środa, 11.10.2017 16:36 autor: autor
straż leśna niech przypilnuje , albo kamery niech zamontują
środa, 11.10.2017 16:14 autor: czytelnik
dzisiaj, 1 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
wtorek, 12.12.2017 10:05
wtorek, 12.12.2017 08:53
poniedziałek, 11.12.2017 13:23
2
poniedziałek, 11.12.2017 12:16
poniedziałek, 11.12.2017 11:50
poniedziałek, 11.12.2017 09:27
niedziela, 10.12.2017 09:54
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Biuro Ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA