komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 25 listopada 2017

Erazma, Katarzyny

EduBiblioSfera: Matki i córki, ojcowie i synowie

czwartek, 8.12.2016 14:29 , komentarze: 0 , odsłony: 2076
kategorie artykułu:

Od dawien dawna wiemy, że rodzina jest podstawowym środowiskiem społecznym, w którym powstaje człowiek, zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym. Próbując określić „Jaki jest człowiek”, „Dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób?” odwołujemy się do historii jego życia i to tej związanej z obszarem życia rodzinnego. Faktem jest, że doświadczenia wyniesione z rodzinnego domu wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka. Warto więc zwrócić uwagę na relacje łączące członków rodziny, ich jakość, siłę i trwałość. O „mocy” rodziny decyduje jej zdolność do stworzenia warunków rozwoju każdemu z jej członków oraz poczucie wsparcia i akceptacji.

Każdy z nas pełni określoną rolę w rodzinie: córki, syna, siostry, brata i na tej podstawie buduje świadomość dotyczącą swojej rodziny, na którą składają się poglądy i opinie dotyczące życia rodzinnego jako całości, ale także ról poszczególnych jej członków. Uczestnictwo w życiu rodzinnym, obserwacja zachowań tworzących ją osób, ocena sposobu ich funkcjonowania, radzenia sobie z podejmowaniem różnych działań, wpływa na kształtowanie świadomości rodzinnej. Gromadzone przez lata informacje i doświadczenia staja się istotnym elementem budowania własnych, subiektywnych wyobrażeń dotyczących założenia swojej rodziny i pełnienia w niej określonych ról: żony, matki, męża, ojca.

W rodzinie zawiązuje się swego rodzaju więź, którą możemy rozumieć jako pewien zespół odniesień oraz relacji między członkami rodziny, wspólnie wyznawanych wartości, norm i celów działania, przeżyć o charakterze emocjonalnym, w jakich przebiega życie rodzinne. Specyficzną więzią, charakteryzującą się mocno zaznaczoną fazowością i wysoką dynamiką, jest więź rodzice – dzieci. Charakter więzi z rodzicami ma długoterminowe konsekwencje, regulując zachowanie w relacjach społecznych oraz wyznaczając stopień zaangażowania emocjonalnego i poziom satysfakcji z ich przebiegu. Ma więc znaczenie dla kształtowania umiejętności nawiązywania, a następnie podtrzymywania i pogłębiania relacji z innymi ludźmi, a także z własnymi dziećmi. Brak, osłabienie czy zaburzenie więzi, to stan groźny dla każdego z członków rodziny, skutkuje bowiem nieprzystosowaniem człowieka do norm życia społecznego, nieumiejętnością nawiązywania relacji międzyludzkich i  trwałych związków.

O relacjach panujących w rodzinie i ich wpływie na każdego z nas można przeczytać w książkach dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

 

Wasze komentarze

piątek, 3.11.2017 09:49
piątek, 27.10.2017 08:59
czwartek, 5.10.2017 00:00
3
piątek, 22.9.2017 09:04
czwartek, 6.4.2017 09:29
piątek, 31.3.2017 07:17
piątek, 3.3.2017 00:00
czwartek, 2.3.2017 14:42
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Biuro Ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa